Vilkår for Intern1's behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevsabonnenter

 

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
Intern1 ApS
Viborgvej 159A
8210 Aarhus V
Telefon: 87 30 38 34
E-mail: info@intern1.dk

Personoplysninger Intern1 behandler
I forbindelse med udsendelse og administrering af vores nyhedsbreve, behandler vi Intern1 nedenstående personoplysninger, som du har oplyst i forbindelse med tilmelding til Intern1's nyhedsbrev.

Navn
E-mail adresse

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende
Til udsendelse af nyhedsbreve til dig og udtræk af statistik i nyhedsbrevssystemet Active Campaign.

Nyhedsbrevssystem
Intern1 bruger nyhedsbrevssystemet Active Campaign til udsendelse af nyhedsbreve.

Videregivelse til 3. mand
Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.

Framelding
Du kan nemt framelde dig nyhedsbrevet, når du modtager det ca. 1-2 gange årligt.
Du kan framelde dig via et link nederst i nyhedsbrevet eller på forsiden af intern1.dk, hvor du kan også kan tilmelde dig.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne
Dine personoplysninger gemmer vi, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Når du framelder dig slettes dine oplysninger.

Samtykke, indsigt og sletning
Ved tilmelding til nyhedsbrev gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger, som beskrevet i disse vilkår.

Hvis du tilmeldt som nyhedsbrevsmodtager, har du mulighed for at få oplyst, hvilke informationer vi har liggende om dig. Du kan få oplysningerne udleveret og slettet, hvis det ønskes. Du har også ret til at få dine data flyttet til 3. mand.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Intern1 ApS, skal du rette henvendelse på info@intern1.dk. Er der registreret forkerte data, ønsker du dine personoplysninger slettet eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Sikkerhed
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

diskussion